Behandling av personuppgifter

 • SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
 • De personuppgifter som samlas in behövs för att vid behov kunna kontakta insändaren.
 • Samtycke till att SVA lagrar personuppgifterna i upp till två år ges i samband med att formuläret skickas in till SVA. Efter två år tas personuppgifterna bort av SVA.
 • SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till SVA kan bli allmänna handlingar. Personuppgifter kan lämnas ut om SVA får ett utlämningsärende som gäller just dessa uppgifter. Undantag är om uppgifter eller fynd visar på misstanke på något brottsligt, och därmed blir ett polisärende.
 • Förutom SVA kommer inte någon annan part få tillgång till uppgifterna.
 • Du har rätt att ta tillbaka samtycket att lagra personuppgifterna när som helst utan att ange skäl. Uppgifterna raderas då utan dröjsmål.
 • Du har rätt att begära
  • information om de personuppgifter som finns om dig
  • rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
  • begränsning av behandling eller invända mot behandling.
 • Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.
 • Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.