Älg i skog

Rapportera vilda djur

Här kan du berätta för oss om du hittat ett dött, sjukt eller skadat vilt djur.

Vilt inpå knuten

Läs om Vilthälsa inpå knuten!

Fält med * är obligatoriska vid registrering

Uppgifter om fyndet

Välj en djurslagsgrupp

Djurslag

Antal fynd

Fyndets skick

Var gjordes fyndet?

Hämta min position

Län

Kommun

Fyndplats/ort

Latitud

Longitud

Övrig information

Övrig information

Lägg till bilder eller filmer

SVA kan använda insända bilder och filmer med fotograf angiven (om namn anges i rapporten), för information till allmänheten, utbildning och annat icke-kommersiellt syfte, utan ersättning.

Kontaktuppgifter

Jag kan/vill hjälpa till genom att bli kontaktad eller med att skicka in kropp/prov till SVA och godkänner att mina personuppgifter sparas i enlighet med SVAs regler för hantering av personuppgifter.
För att kunna återfinna och ta prov för afrikansk svinpest från döda vildsvin som rapporteras behöver SVA och Jordbruksverket kontakta dig. Därför behöver du lämna ditt mobilnummer eller epostadress när du rapporterar in döda vildsvin.

Namn

Telefonnummer

Epost

Adress

Postnummer

Postort

Vi behöver din adress för att kunna skicka eventuellt förpackningsmaterial till dig.

Skicka in rapport

Rapport om dött eller sjukt magert hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur) hjälper övervakningen av CWD, avmagringssjuka hos hjortdjur.
Varje rapport om hittat dött vildsvin är viktig! Glöm inte att beskriva var kroppen hittats. Det kan bidra till tidig upptäckt av afrikanskt svinpestvirus i landet!
Rapporter av döda fåglar, särskilt sjöfåglar eller rovfåglar är bästa sättet att hitta var fågelinfluensavirus förekommer i landet!
Döda rävar eller rävspillning kan skickas in som bidrag till övervakningen av rävens dvärgbandmask i landet.