Åkerlandskap

Rapportera vilt!

Rapportera vilt är Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) tjänst för dig som hittar ett dött, sjukt eller skadat vilt djur. Informationen är viktig för bland annat vår kartläggning av allvarliga sjukdomar.

Vi är beroende av att allmänheten rapporterar, och när det är lämpligt, hjälper oss med att sända in prover och döda djurkroppar. Vår undersökning sker inom ramarna för både den så kallade fallviltundersökningen och våra riktade undersökningar av sjukdomar och smittor hos vilda djur.

Har du hittat ett djur du vill rapportera?

Vissa djur rapporteras på olika sätt, därför kan du börja med att välja vilket djurslag det är du har hittat. Naturhistoriska riksmuseet (NRM) sköter registreringen av säl och tumlare.

Om du misstänker ett utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på länets länsstyrelse kontaktas.

Vilthälsa inpå knuten

Är du intresserad av Sveriges vilthälsa? Läs mer om Vilthälsa inpå knuten och bli medlem!

Gör såhär

Det första du kan göra är att undersöka djuret genom att titta och ta bilder, försök att bedöma följande:

  • Hur många djur rör det sig om?
  • Vilken eller vilka arter är det?
  • I vilket skick är kropparna?
  • Finns det sjuka djur? Försök att identifiera deras symtom.

Tänk på att sjuka eller döda djur kan bära på smittämnen som kan överföras till människor (zoonoser). Var försiktig när du hanterar döda djur. Använd handskar, och var noga med din handhygien efter hanteringen.

Normalt svarar vi inte på insända rapporter. I vissa fall kan vi dock vilja veta mer eller undersöka djurkroppen, om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter kan vi i dessa fall kontakta dig och följa upp din rapport, eller be om hjälp med prover.

Att skicka djurkroppar

För att SVA ska kunna ställa en diagnos krävs i regel att kroppen är i tillräckligt gott skick. Ett dött djur som är för förruttnat eller delvis uppätet försvårar undersökningen. Statens vilt och vildsvin ska dock alltid rapporteras in. Om vi, utifrån din rapport, bedömer att vi vill få in kroppen kontaktar vi dig och ber om hjälp, tänk då på följande:

  • Hantera döda vilda djur med handskar, eller lägg i plastsäck (gärna i dubbla påsar för att förhindra läckage) utan att vidröra kroppen. Tvätta alltid händerna efteråt.
  • Förvara dött vilt, en inslagen kropp eller förpackat prov, kylt (0–8 °C) om möjligt, i andra hand frys in kroppen om det dröjer innan den kan skickas in till SVA. Hantering, behov av transportkartonger eller annan transport osv, sker efter samråd med oss.

SVA övervakar hälsan hos Sveriges vilda djur

Statens veterinärmedicinska anstalt, även kallad SVA, är en myndighet som arbetar för att hålla Sveriges djur friska och för att övervaka vilka sjukdomar som finns i landet. 

De djur du rapporterar hjälper oss med just den övervakningen, vi kan till exempel se om många djur har dött på samma ställe, eller om flera djur av samma sort hittats döda över hela landet. Denna information kan alltså hjälpa oss att förhindra att djur dör av farliga sjukdomar i onödan.

En älg
Din rapport hjälper oss att förhindra allvarliga sjukdomsutbrott. Foto: Rusm

Information om tjänsten

Rapporteravilt är ett mobilvänligt webbformulär för att rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur. Tjänsten ägs och förvaltas av SVA.