Information om Rapporteravilt

Information om dött vilt

Hantering, efter samråd med SVA

Vid påkörning av vilt

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.
- Ring 112 och anmäl viltolyckan
- Mer info på: viltolycka.se

Information om hanteringen av frivilligt angivna kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter