Tillgänglighetsredogörelse

Denna redogörelse gäller innehållet på rapporteravilt.sva.se. Den gäller inte innehållet på www.sva.se eller andra subdomäner till sva.se.

Denna webbplats drivs av Statens veterinärmedicinska anstalt. Den är designad för att kunna användas av så många som möjligt. Texten ska vara lätt att förstå. Du ska också kunna:

  • zooma in upp till 400% utan problem
  • navigera webbplatsen med tangentbordet
  • navigera webbplatsen med röststyrning
  • använda större delen av webbplatsen med en skärmläsare

Hur tillgänglig är webbplatsen

En del av webbplatsen är ännu inte fullt tillgänglig.

Listan med djurslag fungerar inte med skärmläsaren då den använda kontrollen saknar stöd. Leverantören arbetar med att åtgärda felet och så snart detta är gjort planerar vi att uppdatera sidan, alternativt om så inte sker ersätta komponenten med alternativ funktionalitet. Senast Q1 2021 kommer webbplatsen vara fullt tillgänglig.

Rapportera tillgänglighetsproblem med webbplatsen

Mejla oss gärna om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service som inte beskrivs nedan, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Vi är mycket tacksamma för all information som kan hjälpa oss i vårt arbete att göra våra tjänster tillgängliga för alla.

Skicka in synpunkter eller rapportera brister

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med nedanstående undantag.

Denna webbplats uppfyller Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA med nedanstående undantag.

Ej tillgängligt innehåll

Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här med vad som inte uppfyller kraven, och när det planeras vara åtgärdat:

Listan med djurslag fungerar inte med skärmläsaren då den använda kontrollen saknar stöd. Leverantören arbetar med att åtgärda felet och så snart detta är gjort planerar vi att uppdatera sidan, alternativt om så inte sker ersätta komponenten med alternativ funktionalitet. Vi planerar att korrigera detta senast Q1 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Inga anpassningar omfattas av detta.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Inget.

Hur testade vi webbplatsen

Webbplatsen testades och testas regelbundet för att uppfylla Web Content Accessibility Guidelines V2.1 level A och level AA. Testerna utförs internt på SVA.

Samtliga sidor och funktioner i webbplatsen har testats.

Vad vi gör för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen

Vi planerar att åtgärda ovanstående brist enligt angiven tidplan. Webbplatsen testas för tillgänglighet i samband med införandet av ny funktionalitet.


Denna redogörelse skapades 11 september 2020. Den uppdaterades senast 11 september 2020.